SKĄD POCHODZI BÓG

SKĄD POCHODZI BÓG

Kiedy otworzymy biblię na księdze Rodzaju rozdział 1 wiersz 1, to czytamy: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, ale skąd On się wziął? Dlaczego nie możemy Go zobaczyć? Jakie ma ciało?

Kimkolwiek jesteś Internauto, jeśli chcesz znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, proszę przeczytaj i przemyśl ten artykuł. Informacje w nim zawarte mogą mieć decydujące znaczenie dla Twojej przyszłości.

Przez wieki ludzkie umysły rozmyślały o początkach wszechświata, a począwszy od czasów starożytnych ludzie wysnuli na ten temat rozmaite kosmologie. Niektóre z nich omówił dr Stephen Hawking, jeden z najbłyskotliwszych umysłów naszych czasów, w swojej książce „Teoria wszystkiego”. W swoim dziele dr Hawking streszcza najważniejsze, w które wierzono od początku istnienia ludzkości. Niektóre z nich zakładały, że „wszechświat pojawił się o określonej porze i w niedalekiej przeszłości”. Inne zaczęły szerzyć pogląd, że wszechświat pojawił się w przeciągu 24 godzin i próbowały udowodnić, że jest to zgodne z biblijnym punktem widzenia. Przeciwnie do tych wczesnych wierzeń, współczesna nauka setki miliardów lat.

Kto ma rację? Sprawdźmy w Biblii kto jest bliżej prawdy.

Zacytujmy jeszcze raz werset z księgi Rodzaju, rozdział 1, wiersz 1, gdzie czytamy: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. Proszę zauważyć, że ten werset nie mówi jak długo to trwało. To, co jest w nim powiedziane tylko zawiera informację, że ‘niebo’ (tak widzialny jak i niewidzialny wszechświat) z naszą ziemią w nim zostały stworzone lub zrobione jako pierwsze.

Nasze doświadczenie uczy nas, że jest niemożliwe by zrobić coś z niczego, więc z czego Bóg je stworzył i gdzie? Zacznijmy od tyłu. W wiersz 2 tego samego rozdziału i tej samej księgi czytamy: „A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność panowała na powierzchni głębiny wodnej; a czynna siła Boża przemieszczała się tu i tam nad powierzchnią wód”.

Gdy spoglądamy głębiej we wszechświat, z łatwością dostrzegamy że znajdujące się w nim źródła światła są otoczone przez ciemność. Znaczy, że ciemność jest dominującym ‘materiałem’ (jeśli mogę tak powiedzieć) w przestrzeni. W tej ciemności, która jest nieskończona, bezgraniczna (jak ‘otchłań’ – czyli coś, co nie ma dna; bezdenna przepaść) istniała Osoba, Ten Jedyny Ktoś (‘Jedyny Ktoś’ gdyż zakładam, że był sam), kto był samowystarczalny czy samoistny, to znaczy nie potrzebował niczego ani nikogo by dalej istnieć czy ‘żyć’. Miał życie sam w sobie. Biblijna Księga Psalmów, rozdział 36, wiersz 9, tak donosi na ten temat: „Bo u ciebie jest źródło życia;dzięki światłu od ciebie widzimy światło”.

W tym miejscu pozwolę sobie zrobić dygresją, że ta ciemność może być nazwana nicością. Przez nicość rozumiem przestrzeń nie wypełnioną obiektami, która znajduje się poza wszechświatem. W niej istnieje skończony (posiadający swoje własne wymiary) wszechświat, który jest otoczony przez pewnego rodzaju membranę (podobnie jak balon). Wszechświat może się rozszerzać w nieskończoność powiększając swój rozmiar (podobnie jak balon, który może zawsze być nadmuchiwany, stale zwiększając przez to swój rozmiar).

Ta Osoba/Ktoś (a nie ‘byt’ – ponieważ jest inteligentny – podczas gdy ‘byty’ nie koniecznie muszą być) zdecydował się stworzyć wiele rzeczy. W tej samej chwili, kiedy zaczął stwarzać rzeczy stał się Bogiem. Dlaczego jestem pewien tego? Moja pewność wypływa z tego co napisano w biblijnej księdze Izajasza, rozdział 43, wiersz 10, gdzie czytamy: „Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego”. Słowo ‘utworzony’ oznacz, że Ten istniejący Ktoś został ‘ukształtowany/uczyniony’ Bogiem, ale przez kogo? Jako, że był jedyną istniejącą osobą prowadzi do wniosku, że przez samego siebie i to w chwili, w której zdecydował się stwarzać rzeczy. A jakie ciało posiada Bóg? Przyjrzyjmy się innym wersetom biblijnym.

W tej samej księdze Izajasza, rozdział 40, wiersz 22 i 26, czytamy: „Jest Ktoś, kto mieszka nad okręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak koniki polne, Ktoś, kto rozpościera niebiosa jak delikatną gazę, kto je rozpina jak namiot, by w nim mieszkać, … ‘Podnieście oczy ku górze i popatrzcie. Kto stworzył te rzeczy? Ten, który ich zastępwyprowadza według liczby, wszystkie je woła po imieniu. Dzięki obfitości dynamicznej energii — jako że jest również pełen werwy w swej mocy — ani jednej z nich nie brak’”.

Bóg posiada ciało duchowe, to znaczy zrobione z energii. Wszechświat materialny jest zrobiony z energii i wypełniony energią (obfitością energii dynamicznej, która wypływa od Boga Jehowy [Jehowa – imię własne Boga]), lecz nie jest to rodzaj energii nam zanany. Jest to energia, o której istnieniu możemy dowiedzieć się tylko przez obserwację ciał niebieskich, a udowodnić przez działania matematyczne. Właśnie w ten sposób udowodniono istnienie ‘czarnej energii’ będącej jedyną siłą odpychającą wpływającą na wszystkie ciała niebieskie, podczas gdy one same przyciągają się wzajemnie. Podsumowując, nauka potwierdza Biblię, pomimo, że nie jest ona księgą naukową.

Nie możemy zobaczy Boga ponieważ posiadane przez niego ciało duchowe jest typem energii, która nie może być ani dostrzeżona, ani zmierzona przez nas i nasze technologiczne urządzenia. Chciał bym zachęcić każdego czytelnika, żeby udał się na stronę http://www.jw.org/pl aby dowiedział się więcej o pochodzeniu życia i dlaczego Biblia jest naukowo poprawna.

Dziękuję za uważne przeczytanie. 

Dodaj komentarz