SKĄD POCHODZI BÓG

SKĄD POCHODZI BÓG

Kiedy otworzymy biblię na księdze Rodzaju rozdział 1 wiersz 1, to czytamy: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”, ale skąd On się wziął? Dlaczego nie możemy Go zobaczyć? Jakie ma ciało? Czytaj dalej

Co to jest ciało duchowe Boga

Co to jest ciało duchowe Boga

Przez wiele wieków ludzie prowadzili niezliczone dysputy poddając w wątpliwość istnienie Boga i Jego zdolność stworzenia wszechświata. Przez ten artykuł chciałbym przedstawić każdemu czytelnikowi, zarówno wysoko czy słabo wykształconemu, kilka faktów pod rozwagę aby używając własnej zdolności osobiście przekonał się jaka jest prawda. Spróbuję w zwięzły, ale mocny sposób odpowiedzieć na poniższe pytania:

Jakie są biblijne dowody, że Bóg posiada ciało? Co to jest ciało duchowe Boga
i jak to się ma do nauki? Jak niematerialny Bóg mógł stworzyć materialny wszechświat? Czytaj dalej

Zmartwychwstały

PRZEBUDZENIE

….Nagle wtedy poczuł jak ktoś go popchnął tak, że spadł ze schodów, lądując na dole, na chodniku. Chwilę później płynąca rzeka przerażonych ludzi przepłynęła po nim. Straszna agonia wypełniała całe jego ciało. To była ostatnia rzecz, jaką zapamiętał.
W chwili kiedy sądził że umrze, stało się coś dziwnego…. Czytaj dalej